Načítání změn...
  • Doprava zdarma nad 3000 Kč
  • Dárky ke kolu zdarma
  • Cykloservis
  • Rychlé vyřízení objednávky

Cube tachometr CUBE RACE TRAIN

Cube tachometr CUBE RACE TRAIN

Vyberte variantu
1 799 Kč
s DPH
Běžná cena: 1 899 Kč
Ušetříte: 100 Kč
Sleva: 5%

Specialista na kola

Potřebujete se poradit s odborníkem?

+420 728 393 086
Po - Pá 9 - 17 hod.

Dotaz na e-mail

Bezdrátový tachometr RACE TRAIN nabízí 34 funkcí, včetně srdečního tepu a kadence funkcí - to vše je přístupné konečky prstů. Díky funkci Auto Start / Stop máte vše pod kontrolou a dokonce i v noci díky osvětlení. Hrudní pás a snímač kadence není součístí balení.

Display (English):

Clock - Hodiny

Current heart rate - Aktuální tepová frekvence

Current cadence - Aktuální kadence

Mode - Režim

Current speed - Aktuální rychlost

Selected function - zvolená funkce

Value of the selected function - hodnota zvolené funkce

Icons (ikony):

AM/PM Clock - ranní/odpolední čas

Signal reception - příjem signálu

Show selected speed unit - zobrazení vybraných jednotek

Show selected bike 1 or bike 2 - zobrazení vybraného obvodu kola bike 1 nebo bike 2

Battery alert - výstraha baterie

Comparation of the current speed with the average speed - porovnání aktuální a průměrné rychlosti

Bike mode - režim kola

Heart rate - tepová frekvence

Shows if the heart rate is below, in, or above the heart rate zone - ukazatel zobrazuje, zda je tepové frekvence pod, v, nebo nad tepovou zónou

Cadence - kadence

Comparation of the current cadence with the average cadence - porovnání aktuální kadence s průměrnou kadencí

Infinite loop mode enable - zapnuté automatické přepínání displeje loop mode

Keys (ovládání):

S-Key - Tlačítko

M-key - Tlačítko

↑-Key  - Tlačítko

↓-key - Tlačítko

Functions (Funkce):

Bike mode - režim kola (pohybujete se pomocí tlačítek ↑ a ↓)

-        Avg Speed - Average speed - průměrná rychlost

-        Max Speed - Maximum speed - maximální rychlost

-        Trip Dist - Trip distance - denní ujetá vzdálenost

-        Trip Time - denní ujetý čas

-        Kcal - kalorie

-        Stopwatch - stopky

-        Tripmaster - nezávislý počítač kilometrů

-        Temperature - teplota

-        Dist. Bike1 - total distance bike ½ - celková vzdálenost bike 1/2

-        Time Bike1 - total time bike ½ - celkový čas bike 1/2

-        Kcal Bike1 - total kcal bike1 - celkové kalorie bike1

 

Stiskněte tlačítko M

HR mode - nastavení tepové frekvence (pohybujete se pomocí tlačítek ↑ a ↓)

-        Avg HR - average heart rate - průměrná tepová frekvence

-        Max HR - maximum heart rate - maximální tepová frekvence

-        %HRmax - % of the maximum heart rate - % z maximální tepové frekvence

-        Time Below - time below heart rate zone - čas pod tepovou zónou

-        Time in - time in heart rate zone - čas v tepové zóně

-        Time Above - time above heart rate zone - čas nad tepovou zónou

 

Stiskněte tlačítko M

 

Cad mode - cadence mode - nastavené kadence (pohybujete se pomocí tlačítek ↑ a ↓)

-        Avg Cad - average cadence - průměrná kadence

-        Max Cad - maximum cadence - maximální kadence

 

Stiskněte tlačítko M

 

Loop mode - Infinite loop mode - automatické přepínání displeje

-        Pokud je zapnuté automatické přepínání displeje, nejdůležitější funkce jsou automaticky přepínané každé 2 sekundy během jízdy. Pro vypnutí Loop mode stiskněte jakékoliv tlačítko.

 

Blacklight (osvětlení)

Zmačkněte  M a ↓ současně pro zapnutí, nebo vypnutí osvětlení.

Po zmačknutí libovolného tlačítka se osvětlení zapne na cca 6 sekund.

 

Stopwatch (stopky)

 

Zmáčkněte S pro zapnutí, nebo zastavení stopek.

Zmáčkněte S po dobu 3 sekund pro resetování stopek.

 

Tripmaster

 

Tripmaster je druhý, nezávislý počítač vzdálenosti. Běžte na Tripmaster a zmáčkněte tlačítko M na 3 sekundy pro nastavení.

Tlačítky ↑ a ↓ se pohybujete dopředu a dozadu. Tlačítkem S potvrdíte.

Tlačítky ↑ a ↓ nastavíte počáteční hodnotu. Tlačítkem S potvrdíte.

Zmáčkněte tlačítko S po dobu 3 sekund pro resetování do počátečních hodnot.

 

Reset tour data (resetování  tour dat)

Zmačkněte tlačítko S po dobu 3 sekund pro resetování tour dat.

 

Heart rate zone (tepová frekvence)

Tachometr má rychlý výběr funkcí pro tepovou frekvenci. Zde si můžete vybrat Fit, Fat a Own mód.

 

Fit = fitness

Fat = spalování tuků

Own = individuální trénink

Zmáčkněte tlačítko S a ↑ po dobu 3 sekund pro výběr zóny tepové frekvence.

Tlačítky ↑ a ↓ vyberete požadovanou zónu. Tlačítkem S potvrdíte.

Může zobrazovat horní a spodní limit vaší Own zóny v nastavení menu.

 

Set computer (nastavení tachometru):

Podržte tlačítko M po dobu 3 sekund a dostanete se/opustíte nastavení tachometru.

Použijte tlačítka ↑ a ↓  k procházení nastavení.

Pro vstup do jednotlivých nastavení zmáčkněte tlačítko S.

Použijte tlačítka ↑ a ↓  k výběru  nastavení a potvrďte je tlačítkem S.

Když bude nastavení hotové, displej zobrazí „SET OK".

Pokud tachometr nezachytí reakce, menu se automaticky ukončí po 1 minutě.

 

Language (jazyk)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

 

Clock (hodiny)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete 12/24h tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Hodiny nastavíte tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Date(datum)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

 

Units (jednotky)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

 

Wheelsize (průměr kola)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete bike 1 nebo 2 tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Vyberete průměr kola tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Vyberete průměr kola tlačítkem ↑ a ↓

Otevřete tlačítkem S

 

User (uživatel)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete male (muž)/female (žena) tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Zadejte věk tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Zadejte váhu tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Zadejte maximální tepovou frekvenci tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

 

Heart rate zone (tepová frekvence)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete Fit, Fat nebo Own zone tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

 

Horní a spodní limity se dají manuálně nastavit v Own zóně.

Zadejte hodnoty tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

 

Total values (celkové hodnoty)

Zde jsou zobrazeny celkové hodnoty, které mohou být smazány.

 

Otevřete tlačítkem S

Další hodnota tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Údaj nastavíte tlačítkem  ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko M

 

Sensor

Zde můžete připojit sensory k tachometru

 

Otevřete tlačítkem S

Sensor ID vyberete tlačítkem ↑ a ↓

Ke spojení se sensorem ID stiskněte tlačítko S (na displeji se zobrazí ID sensoru)

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko M

 

Factory reset (reset do továrního nastavení)

Zde můžete tachometr resetovat do továrního nastavení. Tímto procesem smažete veškerá data.

 

Otevřete tlačítkem S

Vyberete Yes (ano)/No (ne) tlačítkem  ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

 

Connect sensors (připojené sensory)

Otevřete hlavní menu a vyberte „Sensor" pro připojení nového sensoru (např. Bike2) s tachometrem.

 

Speed ID1 = sensor rychlosti Bike1

Cad ID1 = sensor cadence Bike1

HR ID = sensor tepové frekvence

Speed ID2 = sensor rychlosti Bike2

Cad ID2 = sensor cadence Bike2

 

Vyberte ID pro připojení. Zmáčkněte tlačítko S pro nové připojení. Tachometr začne hledat nové sensory. Ujistěte se, že je sensor v blízkosti a je aktivní. Přejeďte magnetem přes sensor, čímž dojde k aktivaci sensoru. Když dojde spárování, displej zobrazí ID sensoru.

 

Varování: může dojít k rušení od jiných sensorů, které jsou v blízkosti. Ujistěte se, že nejsou zapnuté žádné sensory v okruhů 5 metrů.

 

Bike change (změna kol)

Tachometr má automatické rozpoznávání. Tachometr automaticky změní nastavení kola podle toho, jaký signál sensoru přijímá.

 

Rest/Sleep mode (pohotovostní režim)

Tachometr je vybaven vibračním senzorem. Pokud nejsou zaznamenány žádné vibrace, nebo není zaznamenán žádný signál, tachometr se přepne do rest mode po 6 minutách. Jakmile se objeví vibrace, tak se tachometr přepne zpět do operačního módu.

Pokud je tachometr ve sleep mode, tak lze zapnout, pokud se zmáčkne jakékoliv tlačítko.

 

Battery alert

Pokud je baterie tachometru slabá, tak začne blikat symbol baterie.

 

Pokud je baterie senzoru slabá, tak začne červeně blikat kontrolka senzoru po probuzení. Displej napíše „Sensor Batt".

 

Vyměňte slabou baterii ihned, jak je to možné.

 

 

2011-2020 © BEVAMA SPORT s.r.o,
Kategorie
Nahoru
Profil
Košík